کاشی الوند

کلوند در تایم فریم روزانه در کانال صعودی بلند مدت پیرو تحلیل قبلی از محدوده کف کانال در ۲۰۰۰ریال به سمت سقف کانال در ۳۰۰۰ریال حرکت کرده و با رسیدن به محدوده مقاومتی سقف کانال وارد اصلاح شده و در مسیر اصلاح با محدوده های حمایتی ۲۳۵۰ و ۲۲۰۰ ریال روبروست و با توجه به […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.