چشم به بزرگان بازار

در روز گذشته معاملاتی پر عرضه را شاهد بودیم.تحرکات مثبت جهانی ها در کنار روند نسبتا متعادل نرخ ارز می تواند از میل به فروش سهامداران کاسته و در صورت شکلگیری حمایت مناسب خریداران از بزرگان, رفته رفته شاهد معاملاتی متعادل در بازار باشیم.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها