پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس با دریافت گاز غنی و استحصال آن به اتان تامین کننده اصلی خوراک شرکت آریا ساسول می باشد. ۴۷ درصد آریا ساسول در اختیار پتروشیمی پارس قرارداد. همچنین این شرکت محصول استایرن منومر نیز تولید می کند. در ماه های اخیر نرخ فروش محصولات شرکت با رشد مناسبی همراه بوده که تداوم آن سودآوری مناسبی برای شرکت به همراه خواهد داشت.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.