پتروشیمی نوری

سهم با رویکرد بلند مدت بعد از برخورد با فیبو ۵۰درصد و دوبار تماس با۱۳۱۰۰ که سقف قیمت محسوب میشود به قیمت ۱۳۱۰۰ نزدیک میشود در اسیلاتورها واگرایی مشخص میشود که در صورت عبور قیمت از محدوده ۱۳۳۰۰ و همگرایی قیمت وحجم سیگنال خرید صادر میشود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.