پتروشیمی مارون

همانطور که مشاهده می کنید قیمت زیر خط روند و زیر میانگینها قرار دارد. تا زمانیکه قیمت توان شکست این دو مقاومت را نداشته باشد رالی صعودی پایداری در قیمت شکل نخواهد گرفت. هرچند کف اخرین موج نزولی بالاتر از کف قبلی قیمت قرار گرفته اما الگوی قوی برای ورود و یا شکست مقاومتها در […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.