پتروشیمی شیراز

پتروشیمی شیراز ۹ ماهه سال ۹۸ مبلغ ۱۹۰۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. با توجه به بهبود نرخ اوره صادراتی در هفته های اخیر و همچنین رسیدن دلار نیمایی به ۱۲ هزار تومان، پتانسیل خوبی برای افزایش سودآوری شرکت در ماه های انتهایی سال وجود دارد. لذا انتظار می رود سود سه ماهه زمستان از سود پاییز پیشی بگیرد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.