پتروشیمی شازند

قیمت به همپوشانی خط میانی چنگال اندروز و سطح حمایتی ۱۸۰۰ تومان واکنش نشان داده است. چنانچه این کف حفظ شود انتظار میرود قیمت به سمت باند بالایی چنگال حرکت کرده و در صورت شکست آن به سمت ۲۸۰۰ تومان حرکت کند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.