پتروشیمی شازند

به نظر میرسد قیمت به سقف کانال فرضی واکنش نشان داده است و این محدوده نقش مقاومت را برای قیمت بازی کرده است. بهتر است در این محدوده با احتیاط ترید کرد. شایان ذکر است شکست این محدوده می تواند محرکی برای ادامه رالی صعودی قیمت باشد

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.