پتروشیمی شازند

قیمت یک حمایت مینور در محدوده ۴۰۰۰ تومان ایجاد کرده است. همچنین همپوشانی تن کن سن و کی جن سن نیز در این محدوده از قیمت حمایت کرده اند. مادامکیه این حمایت حفظ شود انتظار میرود قیمت به سمت باند بالایی چنگال ۵۰ درصد در محدوده ۷۰۰۰ تومان حرکت کند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.