پتروشیمی شازند

پتروشیمی شازند با ظرفیت تولید سالانه ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تن محصولات پلیمری، شیمیایی و سوختی جزو پتروشیمیهای خوراک مایع کشور محسوب میشود. رشد قیمت نفتا به عنوان خوراک پتروشیمی شازند و وابستگی بالای آن با قیمت نفت مهمترین ریسک شرکت محسوب میشود. در سال مالی ۹۹ سقوط قیمت نفت و نفتا در کنار افزایش نرخ محصولات پلیمری رشد چشمگیر حاشیه سود شرکت را به همراه داشت. برای سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نفتا میتواند تا حدی حاشیه سود را کاهش داده و به میانگین تاریخی نزدیک کند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.