پتروشیمی جهرم

قیمت به محدوده ۱۲۸ تومان که در سمت چپ نمودار یک محدوده مقاومتی بوده واکنش نشان داده و یک رالی صعودی سنگین را استارت زده است. در نمودار تا محدوده ۲۴۵ تومان مقاومت کلاسیکی دیده نمی شود. هر چند ممکن است قیمت رفتار جدید و مقاومت جدیدی را ایجاد کند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.