پتروشیمی جم

پتروشیمی جم یک تولید کننده الفین و پلیمر با خوراک گاز و مایع است که با توجه به تنوع دریافت خوراک و تولیدات مختلف الفینی، پلیمری و شیمیایی در منطقه پارس جنوبی دارای موقعیت ویژه ایی میباشد. مزیت جم در استفاده از دو نوع خوراک مایع و گازی موجب شده تا در مقابل ریسک نوسانات قیمت و دسترسی به خوراک انعطاف پذیری زیادی داشته باشد. ثبات قیمت پلی اتیلن ها در سطوح فعلی و بهره برداری از طرح توسعه تولید ABS میتواند نقاط قوت سودآوری پتروشیمی جم در سال جاری باشند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.