پتروشیمی بوعلی سینا

پتروشیمی بوعلی سینا در گزارش سه ماهه سال جاری رشد ۴۵۲ درصدی در سود خالص داشته است. رشد نرخ فروش محصولات در کنار تخفیفات خوبی که اروماتیک سازها در نرخ خوراک دریافت میکنند این شرکتها را در کانون توجه قرار داده است. در این میان بهره برداری از واحد پارازایلین بوعلی در سال آینده فرصت سودآوری جذابی برای این شرکت ایجاد کرده است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.