پتروشيمی پرديس

قیمت در انتهای یک موج صعودی ساید شده و بدون روند در درون کانال قرمز رنگ گرفتار اصلاح زمانی شده است. اکنون بعد از واکنش به سقف این کانال درگیر حمایت داینامیک ابی رنگ شده است. چنانچه این حمایت از دست برود احتمال این که بار دیگر به سمت کف کانال قرمز رنگ حرکت کند […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.