پتروشيمی نوری

قیمت در محدوده کف کانال و خط میانی چنگال با اندیکاتور RSI واگرایی معمولی مثبت ایجاد کرده است. احتمال شروع موج صعودی دور از ذهن نیست می توان با حد ضرر اخرین کف و هدف باند بالایی چنگال به دنبال تریگر خرید در این نماد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.