پتروشيمی جم

قیمت بعد از یک استراحت ۲۰۰ روزه بار دیگر تلاش می کند از تراکم ایجا شده خارج شود و یک رالی صعودی را شروع کند. چنانچه قیمت موفق به تثبیت خود بالای مقاومت شود. دو هدف را می توان برای قیمت مد نظر داشت. اول ۴۵۵۰ تومان که اندازه میله الگوی پرچم است و دوم […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.