پتروشيمي پرديس

قیمت در انتهای یک موج صعودی متراکم شده است. چنانچه قیمت از پایین از این خارج شود و حمایتهای خود را بشکند. انتظار میرود به سمت خط روند بلند مدت خود حرکت کند. اما اگر بتواند با قدرت از بالای تراکم خارج شود احتمال یک رالی صعودی بیشتر خواهد شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.