پتروشيميی اروميه

قیمت به زیبایی به ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی ریتریسمنت و سقف قبلی خود واکنش نشان داده است. احتمال شروع یک رالی صعودی از این محدوده دور از ذهن نیست می توان با حد ضرر ۱۴۰۰ تومان و هدف اول باند بالایی چنگال به دنبال تریگر خرید در این نماد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.