پایان سبز تابستان

در آغاز معاملات امروز شاهد معاملاتی مثبت و متعادل بودیم. شیمیایی ها با گرایش مثبت نوسانی داد و ستد شدند.نوري, پترول, شگويا, آريا, فارس, تاپيكو, شاراك, بوعلي, شكربن, شفن, زاگرس, شيران و كلر مثبت و متعادل بودند.شسينا, شتوكا, ساينا و زنجان پر عرضه های گروه بودند.شلرد, شاروم و شفارا نیز با گرایشی منفی متعادل شدند. […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها