پالایش نفت شیراز

قیمت پشت سقف کانال کمین کرده و متراکم شده است. به نظر میرسد در حال جمع کردن انرژی برای شکست این مقاومت است چرا که در حال ساختن یک الگوی ادامه دهنده است. در صورت شکست مقاومت ۱۳۵۰۰ تومان احتمال رسیدن به مقاومت ۱۶۰۰۰ تومان بالا خواهد رفت.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.