پالایش نفت شیراز

قیمت در یک موج صعودی قرار گرفته است. به نظر میرسد هدف اول در محدوده سقف کانال فرضی در محدوده ۱۲۵۰۰ تومان قرار دارد و در صورت عبور از این محدوده سقف بعدی قیمت در محدوده ۱۶۰۰۰ تومان در قالب یک کاپ را می توان هدف آن در نظر داشت

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.