پالایش نفت شیراز

قیمت به هدف مورد نظر در محدوده ۵۰۰۰ تومان رسیده است. بهتر است واکنش قیمت را به دقت زیر نظر گرفت. می توان در این محدوده سود حاصله را شناسایی کرد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.