پالایش نفت شیراز

در تحلیل قبل به هدف ۵۰۰۰ تومانی نماد اشاره شد. همانطور که مشاهده می کنید بار دیگر قیمت با قدرت در مسیر هدف قرار گرفته است می توان تا رسیدن قیمت به هدف مورد انتظار صبور بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.