پالایش نفت شیراز

در تحلیل قبل در محدوده قیمتی ۳۳۰۰ تومان به الگوی ادامه دهنده فنجان اشاره شد. قیمت با شکست دسته فنجان سیگنال خرید صادر کرده است. اما اکنون همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قیمت به یک سطح مقاومتی قوی برخورد کرده است. شکست این مقاومت بار دیگر سیگنال خرید صادر خواهد کرد و تاییدی […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها