پالايش نفت تهران

خط میانی چنگال اندروز مانع از ادامه حرکت صعودی قیمت شده است. در صورتی که این مقاومت شکسته شود قیمت به سمت باند بالایی چنگال حرکت خواهد کرد و در غیر این صورت باند پایینی و محدوده ۷۵۰ تومان هدف قیمت خواهد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.