پالايش نفت اصفهان

می توان برای نوسانات قیمت دو کانال رسم کرد. اول کانال صعودی برای نوسانات بزرگ تر که با رنگ قرمز ترسیم شده است. دوم کانال نزولی برای نوسانات اخیر و کوچکتر که با رنگ آبی ترسیم شده است. همانطور که مشاهده می کنید قیمت با برخورد به کف کانال آبی رنگ واکنش نشان داده است […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.