پالايش نفت اصفهان

در نمودار این نماد تا محدوده ۱۵۰۰ تومان مقاومتی برای قیمت دیده نمیشود. بررسی رفتار قیمت در سمت چپ نمودار نشان میدهد اندازه موج های صعودی به ترتیب ۵۵ و ۷۵ درصد رشد از کف خود را تجربه کرده اند. لذا احتمال این که قیمت تا مقاومت قبلی رشد کند دور از ذهن نیست.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.