واکنش نمودار سررسید تیر۰۰ به محدوده ۱۲۸۷۰ تومانی

نمودار قرارداد زعفران سررسید تیر ۰۰ در تایم فریم۱۵دقیقه ای، نمودار بعد از افت قیمت از محدوده ی سقف کانال در حال واکنش با محدوده ی۱۲۸۷۰ تومانی بوده. عدم تثبیت قیمت بالاتر از محدوده ی حمایتی درگیر افت بیشتر قیمت را تا محدوده ی ۱۲۵۰۰ به دنبال خواهد داشت. واکنش مثبت نمودار فیمت به محدوده ی حمایتی ۱۲۸۷۰ […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.