واکنش نمودار سررسید تیر۰۰ به محدوده حمایتی ۱۵۶۰۰تومانی

نمودار قرارداد زعفران سررسید تیر ۰۰ در تایم فریم ۱۵دقیقه ای، نمودار واکنش به محدوده ی حمایتی ۱۵۶۰۰تومانی را به دنبال داشته. عدم تثبیت قیمت بالاتر از محدوده ی ۱۴۵۰۰ تومانی می تواند نوسام منفی قیمت را به دنبال داشته. انتظار می رود تثبیت قیمت بالاتر از محدوده ی حمایتی درگیر موجب رشد قیمت به هدف ۱۵۶۰۰تومانی شود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.