واکنش محدود نمودار سررسید آذر۹۸ زیره به محدوده حمایتی

نمودار قرارداد زیره سبز سررسید آذر ۹۸ در تایم فریم ۱ساعته، محدوده حمایتی را لمس نمود و واکنش کمی به این محدوده نشان داد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.