واکنش صندوق طلا به محدوده ی حمایتی ۹۰۴۴

نمودار صندوق طلا سررسید فروردین ۰۱ تایم ۱۵ دقیقه.نمودار قیمت بعد از واکنش به حمایت ۹۰۴۴ نوسان مثبت قیمت را به دنبال داشته.عدم شکست حمایت درگیر می تواند در ادامه موجب رشد قیمت به هدف محدوده ی مقاومتی ۹۵۳۳ شود.شکست حمایت محدوده ی کف کانال نیز هدف ۹۰۴۴ را برای بار دیگر معتبر می سازد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.