هدف ۱۴۷۰۰۰ تومانی در نمودار سررسید خرداد۰۰

نمودار قرارداد پسته سررسید خرداد ۰۰ در تایم فریم۱۵دقیقه ای، با توجه به واکنش مثبت نمودار قیمت به محدوده ی سقف کانال بعد از شکست محدوده ی ۱۴۷۰۰۰ تومانی انتظار می رود برای بار دیگر شاهد افزایش قیمت به هدف ۱۴۷۰۰۰ تومانی باشیم. افت بیشتر قیمت و شکست سقف کانال هدف حمایتی ۱۴۱۰۰۰تومانی را معتبر می سازد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.