هدف مقاومتی ۱۴۲۰۰تومانی نمودار سررسید دی۹۹

نمودار قرارداد زعفران سررسید دی ۹۹ در تایم فریم ۱۵دقیقه ای، نمودار بعد از شکست محدوده ی ۱۳۵۰۰تومانی در حال واکنش به محدوده ی حمایتی ۱۳۱۰۰تومانی بوده. حمایت خریداران و نفوذ دوباره ی قیمت به بالای محدوده ی ۱۳۵۰۰تومانی می تواند برای بار دیگر هدف مقاومتی ۱۴۲۰۰تومانی را معتبر سازد. تثبیت قیمت پایین تر از محدوده ی ۱۳۱۰۰تومانی […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.