نگاهی به عملکرد فروردین غشهداب

مجموع مبلغ فروش شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان در ۱ ماهه منتهی به فروردین ماه امسال با رشد ۱۳۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۸۹ میلیارد ریال افزایش یافته است. در سال مالی ۹۷ میانگین درآمد ماهانه شرکت ۱۶۷ میلیارد ریال بوده است. در ۱ ماهه منتهی به فروردین ماه […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.