نوسان نمودار صندوق طلا بین دو محدوده ی مهم حمایت و مقاومت

نمودارصندوق طلاسررسیدمهر۰۰ در تایم ۱۵دقیقه ای .نمودار پس از واکنش به مقاومت ۹۰۴۰۰ نوسان منفی قیمت را تا حمایت ۸۸۶۰۰ به دنبال داشته است .تثبیت قیمت بالاتر از مقاومت ۹۰۴۰۰ هدف ۹۲۱۷۰ را معتبر می سازد.شکست حمایت محدوده ی ۸۸۶۰۰ می تواندافت بیشتر قیمت تا کف کانال را به دنبال داشته باشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.