نوسان نمودار سررسید دی۹۹ در محدوده مقاومت تبدیلی ۱۳۵۰۰تومانی

نمودار قرارداد زعفران سررسید دی ۹۹ در تایم فریم ۱۵دقیقه ای، نمودار بعد از اصلاح شکل گرفته در حال نوسان در محدوده ی مقاومت تبدیلی ۱۳۵۰۰تومانی بوده. حمایت خریداران و نفوذ دوباره ی قیمت به بالای محدوده ی ۱۳۵۰۰تومانی می تواند برای بار دیگر هدف مقاومتی ۱۴۲۰۰تومانی را معتبر سازد. تثبیت قیمت پایین تر از محدوده ی ۱۳۱۰۰تومانی […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.