نوسان نمودار سررسید آذر۹۹ پایینتر از محدوده ی۱۷۴۰۰۰ تومانی

نمودار قرارداد پسته سررسید آذر ۹۹ در تایم فریم ۳۰دقیقه ای، نمودار بعد از شکست محدوده ی مقاومتی ۱۷۱۰۰۰تومانی در حال نوسان قیمت پایین تر از محدوده ی۱۷۴۰۰۰ بوده٬ عدم تثبیت قیمت بالاتر از مقاومت ۱۷۴۰۰۰تومانی نوسان منفی قیمت را به محدوده ی حمایتی ۱۷۱۰۰۰تومانی به دنبال خواهد داشت. تثبیت قیمت بالاتر از مقاومت۱۷۴۰۰۰ تومانی […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.