نوسان قیمتی نمودار سررسید تیر۹۹ در محدوده کانال نزولی

نمودار قرارداد زعفران سررسید تیر ۹۹ در تایم فریم ۳۰ دقیقه ای، در محدوده کانال نزولی نوسان دارد و به محدوده سقف کانال نزدیک شده است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.