نوسان قیمتی در نمودار شاخص قرارداهای آتی زعفران

نمودار شاخص قرارداهای آتی زعفران نگین در تایم فریم روزانه، در محدوده حمایتی نوسان قیمتی دارد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.