نوری و رشد فروش داخلی در فروردین

شرکت پتروشیمی نوری فروردین ۱۴۰۰ مبلغ ۴۳,۶۱۲ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به فروردین ۹۹ بیش از ۴ برابر شده است. در مقایسه با اسفند ۹۹ مبلغ فروش ۱۷ درصد کاهش داشته که افت فروش با توجه به نیمه تعطیل بودن فروردین ماه امری طبیعی است.  در خصوص نرخ های فروش داخلی، نرخ هر […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.