نورد آلومينيوم‌

فنوال درتایم فریم روزانه در کانال صعودی بلند مدت درآخرین گام صعودی از کف کانال در ۱۳۱۰ ریال تا ۱۹۳۰ ریال صعود قیمتی داشته و از محدوده فوق وارد اصلاح شده و بنظر میرسد ادامه این اصلاح مجددا تا نزدیکی کف کانال ادامه داشته باشد که محدوده ۱۴۴۰ ریال در کف کانال همپوشانی با تراز […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.