نورد آلومينيوم‌

فنوال در تایم فریم روزانه در کانال صعودی بلند مدت در محدوده فعلی با اشباع فروش نزدیک کف کانال مواجه است و در صورت عبور از ۱۴۵۰ ریال با حد ضرر ۱۲۴۰ ریال و اهداف کوتاه مدت و میان مدت محدوده ۱۷۰۰ و ۲۲۰۰ریال قابل بررسی میباشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.