نمودار قرارداد زعفران سررسید اردیبهشت ۹۹

نمودار قرارداد زعفران سررسید اردیبهشت ۹۹٫ تایم فریم ۳۰ دقیقه ای آدامه نوسان محدوده قیمت تراکم بیشتر می تواند انرژی حرکت پساالگویی را بیشتر نماید.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها