نمودار سررسید خرداد۰۰ درگیر با محدوده ی مقاومتی

نمودار قرارداد پسته سررسید خرداد ۰۰ در تایم فریم۱۵دقیقه ای، تثبیت قیمت بالاتر از محدوده ی مقاومتی درگیر می تواند موجب رشد بیشتر قیمت به هدف ۱۵۳۴۰۰ تومانی شود. در صورت عدم تثبیت قیمت بالاتر از محدوده ی ۱۴۹۵۰۰ تومانی انتظار می رود شاهد افت قیمت تا محدوده ی سقف کانال رسم شده باشیم.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.