نفت سپاهان

قیمت به باند میانی کانال صعودی خود رسیده همچنین ۵۰ درصد از اخرین رالی صعودی را اصلاح کرده است می توان با حد ضرر ۱۹۰۰ تومان وارد معامله خرید شد

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها