نزدیکی نمودار سکه جدید به سقف کانال صعودی

نمودار سکه جدید در تایم فریم هفتگی، از محدوده تراکمی خارج شده است و به سقف کانال صعودی نزدیک شده است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها