ملی صنايع‌ مس‌ ايران‌

محدوده ۸۵۰ تومان همپوشانی سقف قبلی قیمت کف کانال نزولی فرضی و ۱۰۰ اکسپنشن اخرین موج نزولی است. احتمال حمایت شدن قیمت در این محدوده دور از ذهن نیست .

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.