ملی صنايع‌ مس‌ ايران‌

قیمت گپ هنگام بازگشایی خود را پر کرده است و این شکاف نقش حمایتی را برای قیمت بازی کرده است.چنانچه این حمایت حفظ شود انتظار میرود قیمت به سمت سقف قبلی خود در محدوده ۱۹۵۰ تومان حرکت کند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.