مقدار تولید مناسب چکاپا در اردیبهشت

شرکت صنایع کاغذ پارس در اردیبهشت ماه مبلغ ۱,۲۰۷ میلیارد ریال فروش گزارش نموده که در مقایسه با فروش اردیبهشت ماه ۴ درصد رشد داشته است. مبلغ فروش ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، نسبت به مبلغ فروش شرکت در ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۸ درصد افزایش را تجربه نموده است. رشد مبلغ فروش […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.