مقاومت مهم پیش روی نمودار صندوق طلا

نمو‍‍دارصندوق طلاسررسیدمهر۰۰ در تایم فریم۱۵دقیقه ای .نمودار پس از واکنش به حمایت ۸۷۰۰۰ افزایش قیمت تا محدوده ۸۸۶۰۰ را به دنبال داشته.تثبیت قیمت بالاتر از محدودهی مقاومتی درگیر می تواند هدف ۹۰۴۰۰ را معتبر سازد.واکنش مثبت قیمت به مقاومت درگیر می تواند موجب نوسان منفی قیمت شود

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.